Over de film

Eind augustus 1914 werd Leuven het slachtoffer van blinde oorlogsrazernij. Zowat het hele centrum van de stad werd systematisch vernield door de Duitse bezetter. In “De Brand van Leuven” vertelt oorlogsjournalist en Leuvenaar Rudi Vranckx hoe het zover is kunnen komen en wat de motieven waren voor deze vreselijke misdaad, die niet alleen in eigen land, maar ook internationaal voor grote verontwaardiging zorgde.

“De Brand van Leuven” is een korte documentaire film (35 minuten), geproduceerd in het kader van de herdenkingsactiviteiten rond 100 jaar WOI.

De film werd geproduceerd door Fonk VZW, de organisatie achter de Leuvense bioscoop Cinema ZED. De film werd mede mogelijk gemaakt door de Stad Leuven en de Vlaamse Gemeenschap (Dep. Internationaal Vlaanderen).

Research & bronnen
Aan het schrijven van het scenario en de productie van de film ging aan lange, intensieve periode van research vooraf. Daarin werd getracht alle alle bestaande en beschikbare bewegend beeldmateriaal over Leuven in 1914 te inventariseren. Zoals verwacht was het beschikbare materiaal beperkt – heel wat opnames bleken verloren gegaan te zijn. Alles wat nog beschikbaar was, werd quasi integraal verwerkt werd in deze film. Essentieel is het 9 minuten durend filmjournaalitem, gefilmd door Topical Film, momenteel eigendom van het British Film Institute (UK). Verder werd er materiaal gebruikt van Fox Movietone (USA)  en een (recent ontdekt) kort fragment uit het archief van Pathé-Gaumont (Frankrijk).

stock

Wat fotomateriaal betreft was het aanbod dan weer erg groot. Er werd intensief gebruik gemaakt van beelden uit het Stadsarchief Leuven, die een grote bijdrage leverden aan de realisatie van deze film. De film bevat heel wat foto’s, scans van propagandamateriaal, postkaartjes en nog veel meer. Om het tekort aan bewegend beeldmateriaal te compenseren, werden heel wat hoge resolutie scans “tot leven gewekt”: van tweedimensionale foto’s van de ruïnes werden driedimensionale beelden gemaakt. Door kunstmatig perspectief  in te brengen en foto’s te verknippen in lagen, worden camerabewegingen over foto’s visueel heel wat interessanter.

Hieronder enkele voorbeelden

 

 

Een nog gewaagdere vorm van beeldmanipulatie bestaat erin dat bestaand fotomateriaal omgevormd wordt tot nachtelijke beelden van brandende gebouwen. Hieronder ziet u een foto uit het Stadsarchief Leuven en vervolgens de omvorming tot videobeeld.

Sprengers_45_019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat tekstbronnen betreft werd gewerkt met een grote hoeveelheid aan beschikbaar materiaal. Het scenario is voor het grootste gedeelte gebaseerd op de tekst “De Brand van Leuven” van Mark Derez (KULeuven). Aanvullende bronmateriaal was o.m. “Brave Little Belgium” van Mark De Geest, “A Neutral Desciption of the Sack of Louvain” van Albert Fuglister en “Beelden van een verwoeste Stad”, uitgegeven door de Stad Leuven en samengesteld en geschreven door van Marika Ceunen.